easyReal.NET - Real estate's evidence
easyReal.NET - Real estate's evidence
Informácie o produkte easyReal.NET Získajte viac informácii o novej verzii informač. systému easyReal.NET
informacie - Stiahnutie EasyReal.NET
Informácie o produkte Kliknite a používajte svoj easyReal.NET BEZPLATNE
download - Stiahnutie EasyReal.NET
Informácie o produkte Vyberte si práve ten MODUL, ktorý vyhovuje Vašim požiadavkám
Aktualizačná služba

Modul PDS - easyReal.NET

Hlavné vlastnosti modulu PDS
  • Umožní ukladať podrobnejšie informácie o požiadavkách klientov (dopyty) na hľadanú nehnuteľnosť (v jednom dopyte je možné zadefinovať napr. viacero rôznych okresov, kde sa má nehnuteľnosť nachádzať, viacero typov nehnuteľnosti, viac možností určenia napr. počtu izieb pre hľadanú nehnuteľnosť)
  • Previazanosť s existujúcou databázou klientov v easyReal.NET (každý klient môže mať v module PDS priradených viacero zložených dopytov)
  • Možnosť prezerať si aktuálny filter z Vašich nehnuteľností, ktoré vyhovujú zadávaným požiadavkám klienta v dopyte
  • MAILINGLIST - okamžite po vložení ponuky nehnuteľnosti v easyReal.NET sa rozposiela mailinglist nových nehnuteľností klientom, ktorým ste vyplnili dopyt v module PDS. Klientovi sa tak okamžite dostane upútavka na Vašu novú nehnuteľnosť v systéme, ktorá spĺňa jeho požiadavky. Okrem základných informácií dostane klient priamu linku na detailný výpis nehnuteľnosti s Vašou realitnou kanceláriou v hlavičke a priamym mailovým kontaktom na Vás.
  • samozrejme, podrobné záznamy o dopytoch si môžete viesť iba interne v rámci ER32, Vy si vyberáte, ktoré z týchto dopytov majú byť "aktívne", t.j. ktoré sa zaradia do mailinglistu.
Kontaktné údaje spoločnosti
Oddelenie predaja
Tel.: +421 2 5465 0421
Fax: +421 2 5465 0423
Mail:    sales@easyreal.net

Oddelenie technickej podpory
Tel.: +421 2 5465 0421
Fax: +421 2 5465 0423
Mail:    support@easyreal.net

(v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 16:00)

Web Site Design, s. r. o. IČO: 35 749 890
Sibírska 23, 831 02 Bratislava DIČ: 2020230509
Slovenská republika IČ DPH: SK2020230509

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 17637/B.

Odošlite kontaktný formulár »

VZDIALENÁ TECHNICKÁ PODPORA »
Web Site Design